เอกสารต่างๆ

เรื่อง วันที่โพสต์ ดาวน์โหลด
เอกสารการประชุม กบร. 6 มิ.ย. 60 13 มิ.ย. 2560
เอกสารการประชุม คปสอ.บ้านตาก 12 มิ.ย. 60 13 มิ.ย. 2560
เอกสาร คปสอ. 12 มิ.ย. 60 12 มิ.ย. 2560
รายงานการประชุม คปสอ มีค 60 12 มิ.ย. 2560
ทดสอบ 12 มิ.ย. 2560
เอกสารกบร. 6 มิ.ย. 60 6 มิ.ย. 2560
รายงานกบร. 24 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2560
DHSA รพ.สต.แม่สลิด 2 พ.ค. 2560
DHSA รพ.สต.ห้วยพลู 2 พ.ค. 2560
DSHA รพ.สต.ยางโองน้ำ 2 พ.ค. 2560
DHSA รพ.บ้านตาก 2 พ.ค. 2560
ไฟล์นำเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่2 16 มี.ค. 2560